Kris Oium #93X

Sleds
  • Mercury Sno-Twister 440
  • 1975 Mercury Sno Twister 340